Firma / Jakość

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości naszym usługom; dowodem na to, że nam się udaje jest to, że Klienci nasi na ogół wracają do nas powierzając nam kolejne projekty.

Wszystkie projekty, rysunki, kalkulacje są sprawdzane i weryfikowane przez zespół sprawdzający, który składa się ze specjalistów, nie biorących udziału w danym projekcie. Zespół ten podlega bezpośrednio członkowi Zarządu.

Opracowaliśmy wewnętrzne procedury bieżącej kontroli jakości, obejmujące:

  • uzgodnienia i koordynację wewnętrzną
  • strukturę plików komputerowych
  • wewnętrzną organizację rysunków
  • strukturę rysunków i dokumentacji i ich oznaczanie
  • procedurę wprowadzania zmian na rysunkach

Aby uniknąć problemów i nieporozumień w procesie projektowania stworzone przez nas procedury wymagają zaangażowania najszerszego kręgu specjalistów – ochrony przeciwpożarowej, sanitarnych, akustyków itp. - już w najwcześniejszym stadium powstawania danego projektu.

Nasza firma posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta i architekta do wysokości 18 000 000 PLN (ponad 4 000 000 EUR).

Przy wielu projektach bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za proces uzgodnieniowy.

Projekty

więcej »