Projekty / Inne

Hotel Port Praski
Zobacz dokładną lokalizację obiektu
Pobierz kartę projektu w wersji PDF

Opis projektu

Nazwa projektu: Hotel Port Praski

Lokalizacja: Warszawa, ul. Sierakowskiego 4

Inwestor: Port Praski Inwestycje sp. Z o.o. SKA

Autorzy projektu budowlanego: Szymon Wojciechowski, Michał Sadowski, Magdalena Maciąg, Małgosia Kaczmarek, Jan Chwedczuk, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Giandomenico Racamato, Weronika Kowa, Joanna Rżysko, Andrzej Hunzvi, Maciek Drążkiewicz, Daniel Zdunek

Powierzchnia całkowita: 11 000m2

Powierzchnia użytkowa: 7 500m2

Powierzchnia terenu: 1 781m2

Ilość kondygnacji: 7

Wysokość budynku: 27,5m

Certyfikacja: BREEAM

Data projektu: 2016

Opis projektu:

Prezentowany projekt to budynek hotelu w Porcie praskim zlokalizowany przy ul. Sierakowskiego 4, częściowo w dawnej XIX w. Kamienicy Mintera. Istniejący zabytek, który podlega przebudowie jest jednym z nielicznych zachowanych budynków, stanowiący element grupy najstarszych obiektów zabudowy prawobrzeżnej Warszawy, utrwalonych w ikonografii dzielnicy.

Ważnymi kryteriami przy opracowywaniu koncepcji było utrzymanie proporcji budynku w kontekście ulicy, zachowanie elewacji budynku w odrestaurowanej formie, utrzymanie tych samych dyspozycji i podziałów wewnętrznych. 

Większa część funkcji hotelowych będzie znajdowała się w nowoprojektowanej bryle, okalającej zabytkowy budynek szkoły. Ideą przewodnią dla nowego obiektu jest skonstruowanie ram urbanistycznych dla budynku istniejącego, w nowoczesnej i minimalistycznej formie. Nowa bryła stanowić będzie uzupełnienie, a nie konkurencję dla istniejącej kamienicy, jednocześnie będzie się charakteryzować wysoką jakością architektury.

Charakterystyczne elementy przestrzenne, jak np. dwukondygnacyjna sala audytoryjna, która jest pozostałością po dawnym gimnazjum męskim, są wkomponowane w układ przestrzeni hotelowych i wykorzystane na funkcje współczesne. Zakłada się utrzymanie głównych kierunków ciągów komunikacyjnych oraz wykorzystanie istniejącej klatki schodowej.

Centralnym elementem złożenia będzie atrium, spinające nową bryłę budynku i część zabytkową. Poddasze szkoły od strony wewnętrznego atrium zorganizowane zostanie w formie otwartej przestrzeni, górnego holu oranżeryjnego,  z wyeksponowaną drewnianą konstrukcją więźby dachowej przykrytą świetlikiem. Przewidziane zostaną tu przestrzenie wspólne dla gości.

Nowo projektowana część hotelowa będzie osadzona na wysokim, przeszklonym cokole parteru, dzięki czemu bryła i fasady istniejącego zabytku, będą nadal widoczne z perspektywy przechodnia od strony ulicy oraz od dziedzińca sąsiadującego kwartału.

Nowa zabudowa będzie zachowywać gabaryty budynków sąsiadujących, a spadki dachu nawiązywać do budynku modernizowanego.

Projekty

więcej »